top of page

Eliška Málková

ČKA 05476

Eliska Malkova_edited.jpg

Eliška vystudovala architekturu a urbanismus na Fakultě umění a architektury TU v Liberci a na VŠUP v Praze. V průběhu studia absolvovala stáž na UPCL v Peru, kde se věnovala výzkumu vztahu veřejných prostranství a dopravní infrastruktury na periferii Limy.

 

Na toto téma částečně navázala se svou diplomovou prací Metro D – Druhý plán jižní periferie, které se věnuje potenciálu dopravy a jejího vlivu na pozitivní gentrifikaci. Dlouhodobě spolupracuje se studiem CCEA MOBA, kde se věnuje urbanistickým projektům a soutěžím. Společně s Lyndou Zein vystavovala v galerii VI PER, kde s výstavou PRO/MĚNY Karlína mapovala proměnu této čtvrti po povodních z dělnické čtvrti na luxusní pražskou čtvrť.

bottom of page