top of page
Náměstí J. A. Alise v Příbrami – Březových Horách

Soutěžní návrh - 2. cena

Veřejný prostor

2022

Autorský tým:

Marie Štefanová, Matěj Čunát, Eliška Málková

Spolupráce:

Alice Boušková

Náš koncept k řešení náměstí J. A. Alise je práce s historickými vrstvami náměstí. Již dnes je náměstí plné kvalitních materiálů, prvků a historických hodnot, tyto hodnoty proto zachováváme a podporujeme. Tam kde je potřeba, vkládáme novou a současnou vrstvu, která řeší současné problémy náměstí a přináší nové potenciály a kvality. V rámci našeho návrhu se tak mění asi jen 20 % povrchu náměstí, zbytek zůstává zachován. Tento přístup je pokorný vůči geniu loci a navíc je environmentálně a ekonomicky udržitelný.

Návrh podporuje odlišné charaktery dvou náměstí – náměstí Hynka Kličky jako parkové a klidové, náměstí J. A. Alise jako převážně kamenné a frekventované. Obě náměstí dnes přetíná ulice Husova a jejich vazba je narušena. Proto vkládáme stromořadí, které překlene Husovu ulici a propojí obě náměstí v jeden kompoziční celek. Prostor náměstí očišťujeme od vizuálních bariér a mobiliáře, automobilům vymezujeme jasný a limitovaný prostor, rozšiřujeme prostor pro pěší a kulturní život obyvatel. Vedle úpravy veřejného prostoru navrhujeme novou zástavbu a upevnění vstupů do náměstí.

bottom of page