top of page
Regenerace sídliště Závodu míru

Urbanismus, veřejný prostor

2023

Autorský tým:

Eliška Málková, Matěj Čunát, Radek Prokeš, Martina Havlová, Martin Valášek

Spolupráce:

Eliška Pomyjová

Sídliště Závodu míru chápeme jako kvalitní svébytný městský celek s organickým tvaroslovím veřejných prostranství. Toto tvarosloví vyzdvihujeme a v návrhu na něj navazujeme tak, aby sídliště znovu dostalo svébytný ráz. Centrální osa nábřeží Závodu míru je zdůrazněna novou alejí, jsou rozšířené chodníky a upraveny počty parkovacích stání. Na centrální osu navazují veřejná prostranství, která se v souladu s původní koncepcí v pravidelném rytmu střídají s parkovišti. 

Příčně k ose nábřeží Závodu míru potvrzujeme nebo nově vymezujeme cesty pro pěší a cyklisty, které celé sídliště spojí s nábřežím řeky Labe. Podél vody, u vyústění těchto cest, navrhujeme nová mola, schody, nebo místa k posezení, která umožní aktivovat nyní nevyužívaného nábřeží.

Veřejná prostranství navrhujeme lokálně doplnit stavbami s občanskou vybaveností. V těžišti sídliště navrhujeme v souladu s původním plánem vytvořit lokální centrum s kavárnou, navrhujeme upravit park před základní i mateřskou školou a pozvednout meziprostor mezi panelovými domy, kde navrhujeme nové hřiště a komunikaci pro pěší, která osově míří na plánovanou lávku přes Labe. Na kraji sídliště navrhujeme vytvořit pobytovou louku a komunitní zahradu.

Skrze sídliště je navržena nová sdílená stezka, která umožní bezpečný pohyb pěších a cyklistů. Regenerace je navržena s ohledem na udržitelnost, v rámci návrhu byla řešena modrozelená infrastruktura a koncepce komunitní energetiky.

Návrh od začátku vznikal v dialogu s občany, za skvělou přípravu a vedení participace vděčíme Elišce Pomyjové.

bottom of page