top of page
Vstupní brána Uhříněvsi

Soutěžní návrh - 3. cena

Urbanismus, veřejný prostor

2022

Autorský tým:

Eliška Málková, Matěj Čunát, Yvette Vašourková, Alice Boušková, Marie Štefanová

Spolupráce:

-

Návrh řeší vytvoření nového dopravního terminálu před nádražím v Praze 22 - Uhříněvsi a komplexně pojímá návrh veřejných prostorů kolem nádraží a novou zástavbu za kolejemi. Místo oživujeme sérií zásahů v nichž je klíčovým prvkem navržení iniciačních bodů - magnetů, které jsou generátorem veřejného života a rozvoje čtvrti.

Oblast U Nádraží má již dnes silný charakter: atmosféra vilové čtvrti, historické nádražní budovy, lipová alej. Proto se v této oblasti chováme citlivě a rozvíjíme a podporujeme její hodnoty sérií nových veřejných prostranství s rozmanitými funkcemi. Oblast Za tratí navrhujeme jako novou městskou čtvrť vinoucí se mezi tratí a novou městskou třídou vzniklou transformací ul. Františka Diviše. Bytové domy, kancelářské budovy a občanská vybavenost spolu s veřejnými prostory fungují jako samostatný celek, zároveň ale poskytnou zázemí plánované výstavbě v okolí.

Při navrhování vycházíme ze tří pilířů udržitelnosti - ekologie, ekonomika a sociální udržitelnost.V rámci veřejných prostranství navrhujeme výsadbu stromů, založení nových záhonů a materiálovou skladbu povrchů tak, aby v co největší míře docházelo k vsaku vody přímo v místě jejího dopadu a během slunečných dní byly plochy veřejných prostranství přirozeně ochlazovány.

Autobusy se územím pohybují proti směru hodinových ručiček z ulice Přátelství do ulice Dopravní, U Starého nádraží a Lidického. Výstupní zastávka autobusu je před budovou nádraží, mezi budovou nádraží a ulicí Picassova jsou umístěny odstavné a dobíjecí stání ve dvou řadách, ve spodní řadě jsou stání plně nezávislé, v horní řadě jsou polotěsné. Za ulicí Picassova je umístěna nástupní zastávka ve vazbě na nový plácek mezi novou pekárnou a vodárnou. Všechny spoje tak odjíždějí z jedné zastávky u vodárenské věže, což usnadňuje přestupování a orientaci.

Návrh obdržel třetí místo v architektonické soutěži.

bottom of page