top of page

Územní studie veřejných prostranství Mnetěš

Typ projektu

Urbanismus, krajina

Rok

2024

Autor

Matěj Čunát, Marie Štefanová, Eliška Málková

Spolupráce:
Magdaléna Myšková Kaščáková - krajina

Územní studie pro Mnetěš řeší komplexní návrh veřejných prostranství obce, výsadby zeleně a umístění prvků modrozelené infrastruktury. Navrhované úpravy zlepšují podmínky pro vegetaci, jak v intravilánu, tak v extravilánu, umožňují výsadbu stromů a umístění dešťových záhonů, čímž celkově zpříjemňují klima a život v obci. Součástí návrhu byla také celková analýza obce a zpřístupnění okolní krajiny, zejména spojení s horou Říp, která leží v jejím katastru. Proto jsou navrženy nové cesty a propojení, aleje a stromořadí, místa pro zastavení či objekt památníku s občerstvením v místě bývalého Ovčína. Studie navrhuje i novou odpočinkovou přírodní zónu pro místní „Mnetěšská humna“, kde v sousedství nového biocentra vzniknou sportovní a odpočinkové plochy obce. Studie navrhuje také trasu pro výletníky, která začíná na vlakové zastávce, odkud vede skrz hlavní cestu Mnetěší, doplněnou o prvky k odpočinku umístěnými na veřejných prostranstvích obce.

Velkým tématem obce je také plánované vedení vysokorychlostní trati (VRT) Praha – Drážďany, proto bylo jedním z úkolů studie řešení protihlukových a krajinných opatření, které pomohou zmírnit negativní dopad trati na krajinu pod Řípem a obyvatele.

Součástí procesu bylo participativní projednání s občany, vlastníky pozemků a místními zemědělci, studii jsme tak navrhovali v kontinuálním dialogu s veřejností.

Odkaz na studii: https://online.fliphtml5.com/htfuv/gogw/

bottom of page