top of page

Děčín 2070

Typ projektu

Urbanismus

Rok

2019

Autor

Matěj Čunát

Město Děčín se potýká od roku 1989 s úbytkem obyvatel. Má mnoho kvalit a nevyužitých potenciálů, ale postrádá ucelenou představu, jak se dál vyvíjet.

Vize vývoje města ma za cíl aspekt smršťování vnímat jako ponteciál. Proto jsou v masterplanu vymezeny zastavěné území, které jsou klíčové pro fungování města. Tato území jsou propojeny s rozvojovými plochami, které využívají principů lineární zástavby a v rámci omezených investičních prostředků maximalizují dopad na veřejný prostor a strukturu města. Městské fragmenty jsou tak propojeny rozvojovými plochami v jeden celek.

Diplomová práce vznikla v atelieru Jiřího Klokočky na FUA TUL a byla oceněna v Přehlídce diplomových prací ČKA.

bottom of page