top of page

Festival Čekání proměny

Typ projektu

Výzkum, výstava

Rok

2022

Autor

Kurátorky: Lynda Zein, Eliška Málková

Umělci, umělkyně, spolupráce: Nikola Logosová, David Přílučík, Minh Duc Vu, Vojtěch Rada, Sveta Devyatkina, sustektecl (Adam Šustek, Vojtěch Tecl), Akolektiv Helmut (Oskar Helcel, Eliška Raiterová, Tomáš Blatný, Adam Kratochvíl), Lucie Králíková (Efemér květiny), Kateřina Vídenová, Savka Marenić, Sochařská pohotovost (Martin Šilhán) a Barbora Matysová

Festival Čekání proměny je uměleckým odrazem a krystalizací momentu změny na jihu Prahy. Umělecké intervence a živé umění, jako jsou divadlo, procházky, poutní hostina, workshopy a diskuse, vznikly v přímé reakci na lokalitu sídliště Libuš a Písnice. Do čtyř stanic metra C – Kačerov, Pankrác, Muzeum a na Nádraží Holešovice – proběhne vysílání příběhů z jihu.

Území na jižní hranici Prahy je oblast, která se nachází na hranici razantní změny. Dlouho očekávaná a plánovaná výstavba metra D bude pro místo bezesporu přínosem. Přiblíží okraj města k jeho centru a zvýší přístupnost jižních částí. Se zlepšením dopravního spojení a zkrácením času a vzdálenosti se už paralelně množí plánované projekty. Konkrétní obrysy nové výstavby se vynořují s prvními vykopávkami zeminy.

Jaká změna je naplánována a jakou by si představovali obyvatele současného jihu? V rámci vybraných lokalit, sídlišť Libuš a Písnice, zkoumáme historii, abychom poznali nebo si připomněli příběhy a hodnoty místa. Jaké jsou naděje, očekávání a obavy místních? Otázky spojené s gentrifikací čtvrti, tedy s odchodem části lidí, visí ve vzduchu. Jak proměnit území a paralelně chránit původní obyvatele? Zajímají nás podmínky a možné dopady nebo i mantinely tohoto procesu. Díla a akce reflektují a navazují na existující stav vlastní vrstvou reality, pohledem zvenku zviditelňují vybrané příběhy a umožňují oslavu stávajícího místa v čase jeho proměny.

Festival je prostorově rozdělen na dvě části:
1/ umělecké intervence a akce na sídlištích Libuš a Písnice
2/ vysílání příběhů a dat do čtyř stanic metra C – Kačerov, Pankrác, Muzeum a na Nádraží Holešovice.

Část odehrávající se na jihu Prahy je sérií intervencí a akcí vytvořených pro obyvatele Libuše a Písnice. Živé umění, jako jsou divadlo, procházky, poutní hostina, workshopy a diskuse, vzniklo v přímé reakci na lokalitu a v některých případech ve spolupráci s místním partnerem. Do čtyř stanic metra C probíhá metropolitní vysílání z jihu. Současný stav místa je tím zakonzervován v uměleckém díle. Vzniká tak prostor pro decentralizaci umění, nový pohled na zamýšlený rozvoj a celoměstská platforma pro diskusi o tématice proměny města.

Projekt z programu Umění pro město.
Odborná garance a organizace GHMP.
Realizace projektu Taktiky studio.
Kurátorky festivalu Eliška Málková a Lynda Zein.
Za záštitu děkujeme MČ Praha 12 a za podporu MČ Praha-Libuš.

Aktuální informace na: www.facebook.com/festivalcekanipromeny

bottom of page