top of page

Hřbitov v České Kamenici

Typ projektu

Veřejný prostor

Rok

2023

Autor

Matěj Čunát, Eliška Málková

Spolupráce:
Alice Boušková - krajinná architektura

Studie řeší celkovou revitalizaci hřbitova v České Kamenici a stanovuje plán pro rozvoj hřbitova na příštích 50 let. Dále nastavuje principy péče a údržby hřbitova a zavádí manuál pro umísťování hrobových míst.

Návrh spočívá v obnově centrálního kříže, jeho vydláždění a doplnění laviček a vodních prvků. Historické hroby propojí okružní cesta historií, která vychází ze zaniklé stopy původní cesty. Na hřbitov jsou navrženy nové vstupy a brány, u jižní hrany hřbitova je navržena výměna zdi za propustný kovový plot, který nabídne výhledy do krajiny. Zde také vznikne nová brána, která bude ústit na plánovanou zástavbu pod hřbitovem. V návrhu jsou vymezena nová hrobová oddělení, která rozšíří nabídku možnosti pohřbívání, nově vzniknou kolumbária pro uložení uren a les vzpomínek, kde je možné ukládat popel zemřelých ke kořenům stromů. V návrhu je doporučeno nové hroby zakládat do proluk, aby se hrobová pole zbytečně nerozšiřovala. Na hřbitov je navržen také altán posledního rozloučení, kde je možné uspořádat rozloučení se zemřelými. U hlavních vstupů jsou navrženy servisní altány, kde je možné vytřídit přebytečný odpad, upravit květiny a vypůjčit si nářadí. Altány tak zavádí principy swapu a re-use, kdy dnes mnohdy vyhozené dekorace či květináče mohou najít nové využití.

Odkaz na publikaci: https://online.fliphtml5.com/htfuv/jxct/#p=12

bottom of page