top of page

Havlíčkovo náměstí v Žatci

Typ projektu

Veřejný prostor

Rok

2020

Autor

Eliška Málková, Marie Štefanová, Matěj Čunát, Miroslav Chmel, Karolína Röschl, Jana Voňková, Jan Hendrych

Nedaleko historického jádra Žatce, v centru panelového sídliště Podměstí, stojí Havlíčkovo náměstí, původně náměstí slunce a vody. Zvlněná krajina, kopce a zídky dříve vytvářely rozmanitá zákoutí a prostranství. Teď ale zarůstají keři a plevelem. Vodotrysky, které si mnozí obyvatelé pamatují z dětství, jsou vyschlé a nefunkční. Jak prostor náměstí uchopit? Jak ho pojednat současným způsobem tak, aby vyhovovalo současným potřebám a požadavkům, ale zároveň aby si zachovalo původního ducha?

Do původní krajiny vkládáme několik prostranství, které vytváří předprostory významným domům. Jsou to jakési červené koberce, které kulturní dům, obchod, poštu i kapličku propojí s veřejným prostorem, venkovní prostranství, která se stanou jejich součástí. Každý koberec má jiný charakter a vytváří jinou atmosféru. Uprostřed zůstává krajina – komunitní zahrada a park, kde se potkávají obyvatelé sídliště různých sociálních či věkových skupin. Místo, kde si každý najde svůj kout.

Místo běžných fontán používáme vodní prvky s regulovaným množstvím vody, stromy v létě ochlazují prostor, zvlněná krajina vytváří suché poldry, které zadržují vodu z přívalových dešťů. Většina povrchů je propustných, mohou zasakovat vodu a v létě se tolik nerozpálí na slunci. Navrhli jsme veřejný prostor, který je inverzní náměstí. Je to sídlištní plocha, která může sloužit obyvatelům po celý rok. Zahrada, která reaguje na aktuální potřeby současných měst i krajiny.

bottom of page