top of page

Infrastrukturní studie Ústeckého kraje

Typ projektu

Regionální plán

Rok

2020

Autor

Matěj Čunát, Šimon Marek, Martin Hajný, Ondřej Beneš, Vít Řezáč, Ondřej Kyp, Lenka Želechovská, Jitka Trevisan, David Hořák, Jan Skalický, Jakub Bilan

Mezioborová studie dopravní infrastruktury zkoumá dopad výstavby vysokorychlostní trati na Ústecký kraj. V zkoumá možné trasování této trati a její řeší její vazby na další dopravní infrastrukturu – železniční, silniční a vodní. Infrastruktura je zde zkoumána z pohledu vazeb na osídlení a krajinu. Ve studii je analýza zpracována ve třech měřítcích, a to v měřítku celého kraje, měřítku Ústí nad Labem – Děčín a Teplice a nakonec v měřítku centra Ústí nad Labem.

bottom of page