top of page

Metro D - druhý plán jižní periferie

Typ projektu

Urbanismus

Rok

2019

Autor

Eliška Málková

Metro D je infrastrukturou, jejíž plány existují od začátku 80. let. Infrastrukturou, která má dokončit síť pražského metra a obsloužit kolejovou dopravou další významnou část Prahy - jih. Už nyní je jasné, že spolu s výstavbou metra dojde také k mocnému rozvoji ploch ve spádových oblastech stanic. Zatímco po technické stránce je invenčnost a jedinečnost stavby často zmiňována a popisována, její dopad na město - jeho strukturu a systém se od prvního plánu v podstatě nezměnil.

Jak by měla oblast pražské jižní periferie po výstavbě metra fungovat? Jaké jsou její limity, hodnoty a možnosti? Odpovídá těmto plánům současná linka metra, nebo by mělo dojít k její úpravě? Jak by měl pak vypadat rozvoj oblasti?

Diplomová práce vznikla v ateliéru architektury II na UMPRUM pod vedením Ivana Kroupy a Jany Moravcové.

bottom of page