top of page

Náměstí Almy Rosé v Jihlavě

Typ projektu

Veřejný prostor

Rok

2022

Autor

Matěj Čunát, Marie Štefanová, Eliška Málková, Lynda Zein, Jana Kafková, Magdalena Myšková Kaščáková, Martin Scháno

Koncept „Trojhran“ vychází z existující trojúhelníkové geometrie náměstí, kterou dále rozvíjí a promítá do veřejného prostoru. Srovnáním ulice Fibichova vytváříme základní geometrii náměstí, kdy velký trojúhelník náměstí členíme na dvě menší veřejné prostranství. Trojice javorů překračují ulici Fibichova a tyto dva prostory propojují. Náměstí pokrýváme kamennou dlažbou, která prostor vizuálně zceluje. Z náměstí se stává univerzální městské prostranství, které nabízí místo pro všechny skupiny obyvatel a umožňuje univerzální využití po celý rok.

Navazujeme na historii náměstí a vracíme či reinterperujeme prvky, které zde historicky byly. Severně podél Žižkovy vracíme stromořadí, zelený trojúhelník z 1. poloviny 20. století připomínáme třemi javory, které stojí v ploše tohoto historického troúhelníku a bývalou hradební linii podél východní fasády taktéž zahrnujeme do návrhu.

Rušíme parkoviště na náměstí a vytváříme nový prostor pro pěší. Nová plocha umožňuje volný pohyb chodců všemi směry, ulice Fibichova je zklidněná a funguje jako sdílený prostor pro automobily a pěší. Cyklisté mají vyčleněné cyklopruhy ve vozovce, ale mohou se pohybovat svobodně i v ploše náměstí. Ulice Žižkova je zklidněná, ale nadále akcentujeme její dopravní význam pro celou Jihlavu a proto je stále jasně oddělená od plochy náměstí, aby se neprotínaly různé druhy a rychlosti provozů.

Návrh obsadil třetí místo v otevřené architektonické soutěži, první cena nebyla udělena.

bottom of page