top of page

Nová udržitelná čtvrť ve Slaném

Typ projektu

Urbanismus

Rok

2023

Autor

Taktiky - Matěj Čunát, Eliška Málková, Marie Štefanová
bauchplan ).( - Anna Mokropova, Fernando Nebot Gómez, Berke Onay, Kay Strasser, Esma Yilmaz
Tým expertů - Jan Krtička, Martin Scháno, Jiří Zeisek, Tomáš Jagoš

Novou čtvrť ve Slaném pro 2500 obyvatel jsme navrhli na základě čtyř pilířů udržitelnosti tak, aby vznikla šetrná a společensky odpovědná zástavba pro 21. století. Návrh má ambice stanovit nový standard pro kvalitu bydlení, proto je navrženo dostatečné množství prostorů pro rekreaci a aktivní trávení volného času, aktivní parter s obchody a pracovními příležitostmi nebo podpořena pěší a cyklistická doprava. Nová čtvrť nechce být izolovaným ostrovem, ale stát se integrální součástí města. Proto se nové veřejné prostranství a parky vážou na prostory existující v okolní zástavbě a vytvářejí s ní jednotný a propojený celek.

Základní kostru tvoří dva krajinné prvky – diagonální aktivní zelený park a podélný klimatický pás, který směřuje ze západu na východ. Diagonální park propojuje stávající sídliště na severu území a na jihu s rekreační oblastí kolem Červeného potoka. Podélný klimatický pás je situován v údolnici a funguje jako páteř modrozelené infrastruktury, jsou zde suché poldry a průlehy, kam je sbírána voda z okolních domů a prostranství. Směr parku koresponduje s převládajícím směrem větru ze západu a v létě tak pomáhá ochlazovat celou čtvrť a stávající sídliště. Na konci klimatického pásu vzniká nové zelené náměstí, které je centrem čtvrti a funguje jako propojení nové čtvrti a panelového sídliště.

Území je rozděleno na tři sousedství. 1/ východní “městský superblok” s novým náměstím a vyššími domy i koncentrací vybavenosti, 2/ centrální sousedství se školou a menšími bodovými domy, které tvoří odpočinkovou a klidnější zónu, 3/ západní rezidenční oblast tvořenou superblokem a řadou obytných domů s komunitním a lokálním charakterem, která navazuje na zemědělskou krajinu v krajinném pásu za městem. Každé ze sousedství definuje jedna nebo dvě budovy občanské vybavenosti – například multifukční objekt s obchody, škola a školka, komunitní centrum s knihovnou a mobility hub.

Návrh neřeší jen čtvrť jako takovou, ale také vazbu města na okolní krajinu. Proto jsou součástí návrhu nové cesty a také změna režimu zemědělské krajiny na hranici města – nově zde může vzniknout zemědělská krajina, sady, louky a pastviny, které nabídnou hustou síť aktivit pro obyvatele města. Téma zemědělství se promítá také zpátky do nové čtvrti, kde jsou v rámci vnitrobloků vytvořeny příležitosti pro městské farmaření, které povede k větší soběstačnosti a podpoří udržitelný charakter návrhu.

Návrh obdržel první místo v architektonické soutěži.

bottom of page