top of page

Pro/měna Karlín

Typ projektu

Výzkum

Rok

2020

Autor

Lynda Zein, Eliška Málková, Barbora Matysová, David Přílučík

Výstava Pro/Měna Karlín, která proběhla v galerii VI PER, mapovala změnu Karlína od povodně v roce 2002 do současnosti z různých úhlů pohledů – ekonomických, architektonických či sociodemografických.

Porovnání cenové a vlastnické mapy a mapy destrukcí/konstrukcí s důrazem na výstavbu nových developerských projektů má po 18 letech umožnit reflexi fyzické, funkční, ale i materiální metamorfózy čtvrti.

Výzkum se snaží odpovědět na otázku, do jaké míry a v jakém rozsahu povodeň umožnila razantní budovatelský a demografický zlom v Karlíně. Cílem projektu je na konkrétním příkladu demonstrovat současné městské problémy, jako jsou krize bydlení a gentrifikace v postsocialistickém městě, a tím vytvořit podklad pro širší diskusi o dopadu globalizace, urbanistické deregulace a akcelerace na prostor.

bottom of page