top of page

Regenerace sídliště Závodu míru

Typ projektu

Urbanismus, veřejný prostor

Rok

2023

Autor

Eliška Málková, Matěj Čunát, Radek Prokeš, Martina Havlová, Martin Valášek

Sídliště Závodu míru chápeme jako kvalitní svébytný městský celek s organickým tvaroslovím veřejných prostranství. Toto tvarosloví vyzdvihujeme a v návrhu na něj navazujeme tak, aby sídliště znovu dostalo svébytný ráz. Centrální osa nábřeží Závodu míru je zdůrazněna novou alejí, jsou rozšířené chodníky a upraveny počty parkovacích stání. Na centrální osu navazují veřejná prostranství, která se v souladu s původní koncepcí v pravidelném rytmu střídají s parkovišti. 

Příčně k ose nábřeží Závodu míru potvrzujeme nebo nově vymezujeme cesty pro pěší a cyklisty, které celé sídliště spojí s nábřežím řeky Labe. Podél vody, u vyústění těchto cest, navrhujeme nová mola, schody, nebo místa k posezení, která umožní aktivovat nyní nevyužívaného nábřeží.

Veřejná prostranství navrhujeme lokálně doplnit stavbami s občanskou vybaveností. V těžišti sídliště navrhujeme v souladu s původním plánem vytvořit lokální centrum s kavárnou, navrhujeme upravit park před základní i mateřskou školou a pozvednout meziprostor mezi panelovými domy, kde navrhujeme nové hřiště a komunikaci pro pěší, která osově míří na plánovanou lávku přes Labe. Na kraji sídliště navrhujeme vytvořit pobytovou louku a komunitní zahradu.

Skrze sídliště je navržena nová sdílená stezka, která umožní bezpečný pohyb pěších a cyklistů. Regenerace je navržena s ohledem na udržitelnost, v rámci návrhu byla řešena modrozelená infrastruktura a koncepce komunitní energetiky.

Návrh od začátku vznikal v dialogu s občany, za skvělou přípravu a vedení participace vděčíme Elišce Pomyjové.

bottom of page