top of page

Revitalizace návsi ve Lhotě u Stříbra

Typ projektu

Veřejný prostor

Rok

2023

Autor

Eliška Málková, Matěj Čunát

Spolupráce

Krajinné řešení: Alice Boušková
Participace: Eliška Havla Pomyjová
Vizualizace: Johana Rusková


Centrum obce Lhoty u Stříbra s jejími 135 obyvateli a obyvatelkami je v současné době funkčním místem, jehož stav místním víceméně vyhovuje a přiměřeně ho využívají. V rámci procesu, do kterého bylo místní obyvatelstvo intenzivně zapojeno, vznikl projekt pracující se dvěma časovými horizonty.
V krátkodobém horizontu jsou navrženy především drobnější zásahy zlepšující pohodlí a bezpečí při užívání prostoru přesně podle představ místních obyvatel.
V dlouhodobé vizi jsou doporučeny větší zásahy, jimž musí předcházet komplikovanější proces projednání, nebo prověření a důvěra od místních obyvatel. Jedná především o změnu v trasování silnice III/20313 a její odklonění severním směrem mezi kapličku a budovu č.p. 12 nebo výhledové uzavření lokální komunikace směrem na Sytno a na ní navazující kroky.
Cílovým stavem návrhu je sjednocení návsi do snadno prostupného celku, v němž bude existovat pět funkčních ploch: 1. Centrum, 2. Hřiště, 3. Sportoviště, 4. Rybník, 5. Cyklo.

bottom of page