top of page

Vstupní brána Uhříněvsi

Typ projektu

Urbanismus, veřejný prostor

Rok

2022

Autor

Eliška Málková, Matěj Čunát, Yvette Vašourková, Alice Boušková, Marie Štefanová

Návrh řeší vytvoření nového dopravního terminálu před nádražím v Praze 22 - Uhříněvsi a komplexně pojímá návrh veřejných prostorů kolem nádraží a novou zástavbu za kolejemi. Místo oživujeme sérií zásahů v nichž je klíčovým prvkem navržení iniciačních bodů - magnetů, které jsou generátorem veřejného života a rozvoje čtvrti.

Oblast U Nádraží má již dnes silný charakter: atmosféra vilové čtvrti, historické nádražní budovy, lipová alej. Proto se v této oblasti chováme citlivě a rozvíjíme a podporujeme její hodnoty sérií nových veřejných prostranství s rozmanitými funkcemi. Oblast Za tratí navrhujeme jako novou městskou čtvrť vinoucí se mezi tratí a novou městskou třídou vzniklou transformací ul. Františka Diviše. Bytové domy, kancelářské budovy a občanská vybavenost spolu s veřejnými prostory fungují jako samostatný celek, zároveň ale poskytnou zázemí plánované výstavbě v okolí.

Při navrhování vycházíme ze tří pilířů udržitelnosti - ekologie, ekonomika a sociální udržitelnost.V rámci veřejných prostranství navrhujeme výsadbu stromů, založení nových záhonů a materiálovou skladbu povrchů tak, aby v co největší míře docházelo k vsaku vody přímo v místě jejího dopadu a během slunečných dní byly plochy veřejných prostranství přirozeně ochlazovány.

Autobusy se územím pohybují proti směru hodinových ručiček z ulice Přátelství do ulice Dopravní, U Starého nádraží a Lidického. Výstupní zastávka autobusu je před budovou nádraží, mezi budovou nádraží a ulicí Picassova jsou umístěny odstavné a dobíjecí stání ve dvou řadách, ve spodní řadě jsou stání plně nezávislé, v horní řadě jsou polotěsné. Za ulicí Picassova je umístěna nástupní zastávka ve vazbě na nový plácek mezi novou pekárnou a vodárnou. Všechny spoje tak odjíždějí z jedné zastávky u vodárenské věže, což usnadňuje přestupování a orientaci.

Návrh obdržel třetí místo v architektonické soutěži.

bottom of page