top of page

Péče o krajinu

Krajina tvoří společně s městy a infrastrukturou ucelený a navzájem provázaný systém. Nedomyšlené radikální zásahy a špatná správa v minulosti tento systém však narušily, a krajina tak ztratila mnoho ze svých původních vlastností. Chceme do krajiny vrátit zpátky její rozmanitost, prostupnost a funkčnost. Důležitá je pro nás udržitelná, různorodá krajina navázaná na města a obce ve vzájemné symbióze.

bottom of page