top of page

Infrastruktura

Studie infrastruktury jsou efektivní nástroj pro plánování energetické nebo dopravní infrastruktury. Kvalitní život ve městech je mnohdy podmíněn výstavbou obchvatů, které odvedou dopravu mimo město, podobně přechod na nízkoemisní dopravu vyžaduje výstavbu regionální a vysokorychlostní železnice. Tyto projekty se však často setkávají s odporem obcí, které na svém katastru tyto stavby nechtějí. Důvodem je však často to, že tyto projekty nejsou dostatečně projednané s veřejností a že jejich plánování je bráno jako ryze technicistní věc. Přitom právě plánování infrastruktury úzce souvisí s lidmi a krajinou a proto je nutné vytvářet studie, které v rámci multidisciplinárních týmu propojí technologický, krajinný i sociální aspekt těchto záměrů a pomohou k projednání záměru a nalezení kompromisu. 

 

Podobně přechod na obnovitelné zdroje s sebou ponese nutnost rozvoje energetické sítě a související infrastruktury, státy jako Nizozemsko proto už dnes vytváří studie energetických gridů, které připraví jejich síť na přechod k obnovitelným zdrojům, ale přitom berou ohled na krajinu a člověka.

bottom of page