top of page

Města v čase proměny

Společnost, technologie, ekonomika, politika a demografie ovlivňují města a proto jsou v nevyhnutelné změně. Města absolvuji nekonečný cykly destrukce a konstrukce. Některé její části jsou chráněny před fyzickou změnou - v nejvzácnějších případech je to ochranné pásmo, památkové zóny, prohlášení za památku a podobně. Tyhle části se obyvatele a politice shodli že jsou nositele naši kolektivní paměti.

 

Filozof, sociolog a geograf Henri Lefebvre mluví o časoprostorových referenčních bodech. Prostor je podstatný pro naše chápání, orientaci v čase a co je naše identita a naše společné hodnoty. 

Jak podpořit rozvoj měst ale bez toho aby na to nedoplatili původní obyvatele?

bottom of page