top of page

Společenská odpovědnost

Návrh u nás nezačíná ani nekončí fyzickou formou, ale představuje platformu pro dialog a mediaci. Při práci je pro nás důležitý návrh procesu, který novým způsobem zohlední dané regulace a legislativu územního plánování a dokáže je využít ve prospěch společenské, ekonomické i ekologické udržitelnosti. Legislativní rámec a ekonomické podmínky nevnímáme jako hranice, ale jako příležitost navrhnou nový precedens jejich využívání. Aby mohl být proces dobře nastaven je nutná dobrá znalost rozložení sil a mocenských vztahů. Pak je možné nastavit proces spravedlivě a zapojit do plánování rovnoměrně všechny aktéry. Tím může při navrhování vzniknout prostor, který podpoří vznik inkluzivního a diverzního prostředí.

V rámci svých aktivit se zaměřujeme i na vzdělání, které bereme jako zásadní bod společenské zodpovědnosti. Přístupem založeným na udržitelnosti a společenské zodpovědnosti urbanismu, vzděláváme další generace městských plánovačů a urbanistů, k citlivosti a uvědomělosti.

bottom of page