top of page

Udržitelné navrhování

Téma udržitelnosti je součástí našeho uvažování od samého počátku. Změnu klimatu bereme vážně a chápeme, že je nutné reagovat ihned. Proto vytváříme pouze takové návrhy, které mají pozitivní dopad na životní prostředí.

V našem navrhování dbáme na naplňování tří pilířů udržitelnosti: udržitelnost sociální, environmentální a ekonomická. Věříme, že sociálně udržitelné město vytváří podmínky pro všechny obyvatele bez rozdílu. Vytváříme místa pro život, která nejsou sociálně segregovaná a která vytváří možnosti dialogu pro různé skupiny obyvatel. Při navrhování bereme v potaz nejen investiční náklady, ale i náklady v průběhu celého životního cyklu stavby. A do třetice navrhujeme environmentálně udržitelně tak, aby místa, která vytváříme, pozitivně ovlivnily své okolí a měly pozitivní dopad na klima a planetu. 

bottom of page