top of page

Veřejný prostor

Vystavěný prostor ovlivňuje společnost, společnost ovlivňuje vystavěný prostor. V návrzích je pro nás proto důležité vytvářet prostředí, která budou zázemím podporujícím rozvoj diverzních a inkluzivních komunit. Místa, která budou podporovat mezigenerační dialog a budou vhodná pro nejmladší i nejstarší obyvatele. Výzkumem chceme zkoumat typologie vyloučení (etnického, genderového, příjmového, věkového, ad.) a vhodnými hmotnými i nehmotnými intervencemi omezovat jejich vznik.

bottom of page